Vill du crowdfunda till ditt projekt?

Börja med att göra en strategisk plan för hur projektet utvecklas på längre sikt. Fundera över hur den bidrar till samhällsnytta eller löser ett problem, det ökar chansen att lyckas i längden. När du satt ord på vad som krävas för att genomföra projektet, och hur mycket det kostar, så kan du avgöra hur mycket kapital du behöver få in. Det blir din budget.

Fyll i webbformuläret ansökan om crowdfunding och skicka in den. Inom två veckor får du besked om ditt projekt är godkänd för crowdfunding.  

När kampanjen för ditt projekt ligger ute på Crowdfunding Hallands plattform är det viktigt att potentiella donatorer för vetskap om projektet. Lägg krut på att bygga upp stort nätverk på sociala medier och prata med vänner och bekanta om ditt projekt. Du får räkna med och lägga mycket tid och energi på en personlig, tydlig och inspirerande pitch som får människor att bry sig om din idé.

Under kampanjtiden följer LLUH kampanjen av projektet och har kontinuerlig avstämning med projektägarna.

Efter avslutad kampanj är det viktigt att donatorerna får svar på frågor om hur projektet fortlöper och färdigt resultat. Det ger möjlighet till nya framtida investeringar för er eller andra crowdfundare.

Ansökningsblankett för crowdfunding

Hur ska projektet genomföras/vilka aktiviteter ingår i planeringen?
Hur ska projektet marknadsföras?
Vad vill projektet uppnå?
Förening/Namn