TENEAL SOLINAS

Hej, mitt namn är Teneal Solinas och jag kommer ursprungligen från landsbygden i den tropiska regnskogen i Australien. De senaste 20 åren har jag bott i olika delar av världen. Under resans gång har jag byggt på min bakgrund i företagsledarskap och drivit flera olika projekt och verksamheter. Det sista projektet jag genomförde var att starta och driva en fysisk mötesplats med fokus på kreativitet, hållbarhet och positiv social förändring i Malmö. Där växte mitt intresse för kollektiv kraft, föreningslivet och ideer kring hur jag kan arbeta för kvalitativt nätverkande och medskapande engagemang i ett lokalt och globalt samhälle.

Nu har jag flyttat till skogen i det Halländska inlandet och landat i Lokalt Ledd Utveckling Hallands vision – Ett rikare Halland genom lokala initiativ.