Världsarvet Grimeton

av lluh

Betygsatt 0 av 5
 • 250,000 kr

  Finansieringsmål
 • kr

  Kapital insamlat
 • 0

  Kvarvarande dagar
 • Target Goal

  Slutmetod för kampanj
Insamlingsprocent :
0%
Minimumbelopp är kr Maximumbelopp är kr
kr

lluh

2 Kampanjer | 0 Älskade kampanjer

Se full biografi.

Klicka på länken nedan för att läsa om hur du stödjer denna kampanj.

Läs mer här

Introduktion

Äventyr för barn

Bakgrund till projektet

”Jag vill själv. Inte sitta still i en ring.”
”Jag vill klättra.”
”Åsså måste de va på riktigt. Inga småbarnsgrejer.”
”Det ska vara svårt, fast inte för svårt.”
”Och spännande och kul! Mamma får inte vara med men morfar får.”

Citaten kommer från samtal med barn som besökt Världsarvet Grimeton Radiostation. Ett av de viktigaste uppdragen världsarvet har är att få barn och unga intresserade av platsen. Genom skolprogram gör vi det liksom genom familjevisningar och aktiviteter som Morsejakten. Men kan vi göra mer? Kan vi göra det på det sätt barnen själva önskar? Ja, med din och LLUHS: hjälp kan vi!

Vad ska göras med medel som crowdfundas?

Vi vill på ett roligt, spännande och fysiskt sätt förmedla hur det är och var att arbeta på radiostationen med dess höga höjd. Och göra det så som vår målgrupp, barn 6 – 10 år, vill!

Det handlar om att utomhus bygga ett platsunikt, kul och lärande ställe för barn. Det bygger på världsarvets unicitet och tradition dvs jättehandgjort med hög kvalitet och lokal kraft!

På radiostationen, strax intill besökscentrum med café och toaletter, skapas en upplevelsebaserad hinderbana med många olika stationer där barn kan få känna på hur det är och var att arbeta på radiostationen. Banan bygger på utbildning och underhållning, så kallad edutainment. Den utformas så att barn under säkra men äventyrliga former kan ta del av platsen. Det handlar om att lära med knopp och kropp.

Platsen bygger på den fria leken men det finns ett strukturerat upplägg med såväl ett spännande uppdrag som informationsskyltar som ger en pedagogisk förklaring till varje station. Hinderbanan följer berättelsen om en mastarbetare på radiostationen som måste reparera en del av antennen. Det lekande barnet personifierar mastarbetaren och försöker följa i dennes fotspår. För att få lov att arbeta på hög höjd måste barnet genomgå liknande hälsokontroll som man gjorde förra seklet innan man accepterades som höghöjdsarbetare.

På vilket sätt bidrar produkten/tjänsten till samhällsnytta?

För att projektet ska gå i lås är det många som behöver vara med. En av dessa är Jonny och hans gäng på Arbetscentrum. (Arbetscentrum ligger under Varbergs kommun och arbetar med arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, feriearbete för ungdomar, praktikplatser och arbetsträning.) Att få jobba med dem gör vi inte bara för att social inkludering är en av våra hörnpelare, utan för att vi vill och blir glada ända in i hjärteroten när våra projekt kan bli något större.

Sedan tror vi på att barn behöver röra på sig och ha kul. Och att de kan mer än vi tror. Att ge dem möjlighet att kunna hantera nya situationer och själva göra bedömningar. Det är utvecklande tycker vi på radiostationen – som använt lärlingssystemet som metod i snart 100 år!

Vem är det som söker medel?

Radiostation är ett världsunikt kulturarv som förvaltas av Stiftelsen Världsarvet Grimeton. Projektresultatet kommer att ägas och förvaltas av stiftelsen vilka tillgängliggör det genom implementering i den publika verksamheten. Ansvar för vård och underhåll av projektresultatet ligger på stiftelsen.

Vad som gör Världsarvet Grimeton Radiostation unikt är att den innehåller en komplett långvågsanläggning från den tiden då trådlös teknik började användas. Ungefär som vi privatpersoner gör idag – snabba och korta meddelanden för att informera om något som hänt. Anläggningen, vars jättelika antenn bärs upp av de sex 127 meter höga antenntornen, fungerar fortfarande. Och används!

Idag är Grimeton radiostation den enda kvar av sitt slag i världen och därför ett världsarv sedan 2004. UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, utser världsarv. Gemensamt för världsarven är att de representerar en del av vår gemensamma globala historia. Därför är världsarven lika viktiga för alla oavsett var du bor. Precis som anläggningen i Grimeton bygger på olika komponenter för att fungera, är vi alla, du och jag, viktiga beståndsdelar i bevarandet av vårt gemensamma arv. Genom att lyfta fram världsarven och det som förenar oss människor hoppas UNESCO att större respekt och förståelse för varandra nås. Vilket i längden bidrar till en bättre och fredligare värld.

Vi tror på hinderbanan som en ny viktig komponent – i vår nutid. Att barnen via edutainment får ta del av ett stycke unik kommunikationshistoria som förhoppningsvis sitter i långt in i framtiden. För det är just den generationen som en dag ska ta över och förvalta våra gemensamma arv

Att utveckla vårt gemensamma världsarv är något vi varken kan eller vill göra själva. Det är något vi gör tillsammans. Tack för att just du är med och stödjer utvecklingen!