Mikrofond Halland hjälper er med finansieringen!

Mikrofonden Halland fungerar som en katalysator för finansiering inom den sociala ekonomin, liksom kunskapsförmedlare och vägledare i finansiella frågor. Mikrofonden Hallands stöd och hjälp vid kreditgarantier och ekonomiska underlag ger ökad ekonomisk hållbarhet i verksamheten. Det gör att denna sektor lättare kan få lån av banker, eller annan finansiering. De som vänder sig till Mikrofond Halland behöver ofta hjälp vid start av ny verksamhet eller verksamhetsutveckling där mötet gör att man får kännedom om möjligheten att söka garanti och alternativa vägar till finansiering. De får också hjälp att identifiera resurser och lösningar som gör att man inte alltid behöver garanti för ett banklån. Samarbetet med Coompanion Halland som företagsrådgivare och den breda representationen i Mikrofonden Hallands styrelse, från aktörer inom social ekonomi, finansiering och företagsrådgivning i hela regionen, ger en nära kunskap och förståelse för målgruppen föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund m.fl.

Mikrofonden Halland är en ekonomiskförening med lokala ägare, där Lokalt Ledd Utveckling Halland är en av samarbetsparterna och har representant med i styrelsen.

Mer information och de tjänster som erbjuds hittar ni på www.mikrofondenhalland.se