LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND

Föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland är ägare av vårt projektet Crowdfunding Halland.

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Region Halland genom Leadermetoden. Genom föreningen kan myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete. Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. Lokalt Ledd Utveckling Halland erbjuder därför både medel och metoder för att tillsammans gå från ord till handling.

Läs mer på: www.lluh.se

Följ gärna deras arbete på Facebook och Instagram