Lokalt Ledd Utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) är en proaktiv drivare av den lokala utvecklingen i Halland med fokus på landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden. Vår vision är ”Ett rikare Halland genom lokala intitiativ.”

Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. Lokalt Ledd Utveckling Halland erbjuder medel och metoder för att tillsammans gå från ord till handling. Lokalt Ledd Utveckling Halland vill skapa ett rikare, mer välkomnande och nytänkande Halland.

Halland ska vara rikare på möjligheter, människor, initiativ och tillväxt. Halland ska vara mer välkomnande för fler olika människor att verka, bosätta sig och besöka. Genom lokala initiativ och samverkan sås frön till nya sätt att tänka, leva och mötas.

Läs mer på vår hemsida: www.lluh.se

Crowdfunding Halland!

Crowdfunding Halland är ett ESF (Europeiska Social Fonden) projekt och ägs av LLUH (Lokalt Ledd Utveckling Halland) Syfte med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

Crowdfunding Hallands digitala plattform riktar sig till lokala samhällsentreprenörer som med lokala medel vill bidra till lokal utveckling. Alla bidrag ska vara donationsbaserade vilket innebär att crowdfundingen är rena gåvor utan att finansiären får något tillbaka.