GDPR

Crowdfunding Halland strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Syftet med GDPR är att skydda människor mot deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Crowdfunding Halland kommer att behandla den insamlade informationen enligt GDPR.