DONATORBANKEN

Donatorbanken är en samling av organisationer och företag i Halland som är med och bidrar till våra Crowdfunding projekt. Genom att ingå i Crowdfunding Hallands donatorbank innebär det att ditt företag eller organisation stödjer Halland Impact entreprenörer som vill skapa ett levande, hållbart och positivt Halland.

Din donation kan exempelvis bidra till ett företag i uppstart- eller utvecklingsfasen, eller ett enskilt projekt.

För dig som donator innebär det synlighet vid ett givande. Kan användas för ditt interna CSR arbete, sponsring, ren engångsdonation eller en årlig sådan. Och framförallt kan ditt engagemang leda till en lyckad verksamhet som är en del av det Halländska näringslivet!

Här presenterar vi företag, banker, försäkringsbolag och andra organisationer som är med och stödjer intressanta Crowdfundingprojekt i Halland.

Vill du vara med som donator och synas med din logga?
Kontakta Teneal Solinas, teneal.solinas@lluh.se, så berättar vi mer om hur du kan vara med och bidra till lyckade insamlingar.