CROWDFUNDING HALLAND

Almost anything is possible when we think, create and act together! 

Vår mission är att skapa möjligheter för Halland’s sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att starta och utvecklas via Crowdfunding metoder och dess ideologi. Crowdfunding som begrepp är ganska brett och har olika funktioner och former. Slår du in Crowdfunding i google så får du upp detta: Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.Fint va?

Vi på Crowdfunding Halland har hand plockat in olika metoder från Crowdfundings alla hörn och kantar och designat ett eget crowdfundingsystem som fokusera på att samla in finansiellt kapital och samtidigt bygger mervärde i spin-off effekter som att vidga ens nätverk, bygga partnerskap och att se och fånga de oväntade synergier och ingångar.

Slutmålet är visst att samla in finansiellt kapital för att starta eller utvecklar något men Crowdfunding handlar inte bara om att samla in pengar! Man får mycket med på köpet och dessutom kan ett bidrag se väldigt olika ut. 

Time is money, ett bidrag i form av tid kan också vara en värdefull donation. Ett bidrag i form av kunskap, erfarenhet eller tjänst. Ja det är också ett bidrag. Du kanske ska bygga något och få sponsring på byggmaterial. Yepp också en donation.

För att Crowdfunda måste man bygga en kampanj som likna en sorts marknadsföringskampanj som då lanseras på en insamlings plattform.

Crowdfunding Halland erbjuder ett mentorskap i att bygga en Crowdfunidng kampanj. Vi sträcker ut handen och leda dig genom processen. Idébäraren behålla kreativt kontroll, är ansvarig för sitt projekt och sin kampanj men blir ledd genom en process som paketera idén till ett Crowdfunding koncept och slutligen lansering. 

Vi jobbar med donationsbaserade crowdfunding vilket vissa sig fungera allra best när en idé loser ett problem eller fylla ett behov.

Är du en samhällsentreprenör och har en idé som påverkar människor eller planet positivt men saknar finansiering så kanske Crowdfunding är för dig! Vi hörs!