CROWDFUNDING HALLAND

Almost anything is possible when we think, create and act together! 

Vår vision är att skapa möjligheter för Hallands sociala- och samhälls entreprenöriella initiativ att starta och utvecklas via Crowdfundings metoder och dess ideologi. Crowdfunding som begrepp är ganska brett och har olika funktioner och former. Slår du in Crowdfunding i google så får du upp detta: Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Visst är det fint?


Vi på Crowdfunding Halland har handplockat in olika metoder från Crowdfundings alla hörn och kanter och designat ett eget crowdfundingsystem. Detta system fokusera på att samla in finansiellt kapital och samtidigt bygga mervärde i spin-off effekter som att vidga ens nätverk, bygga partnerskap och att se och fånga oväntade synergier och ingångar.


Slutmålet är att samla in finansiellt kapital för att starta eller utvecklar något, men Crowdfunding handlar inte bara om att samla in pengar! Man får mycket med på köpet och dessutom kan ett bidrag se väldigt olika ut.


Time is money, ett bidrag i form av tid kan också vara en värdefull donation. Ett bidrag i form av kunskap, erfarenhet eller tjänst. Ja det är också ett bidrag. Du kanske ska bygga något och få sponsring på byggmaterial. Yepp det är också en donation.


För att Crowdfunda måste man bygga en kampanj som likna en sorts marknadsföringskampanj som sedan lanseras på en insamlings plattform. Crowdfunding Halland erbjuder ett mentorskap i att bygga Crowdfunding kampanjer. Vi sträcker ut handen och leder dig genom processen. Idébäraren behåller kreativt kontroll, är ansvarig för sitt projekt och sin kampanj men blir ledd genom en process som paketerar idén till ett Crowdfunding koncept och slutligen lansering.


Vi jobbar med donationsbaserad Crowdfunding vilket fungera allra bäst när en idé löser ett problem eller fyller ett behov.

Är du en samhällsentreprenör och har en idé som positivt påverkar människor eller vår planet men saknar finansiering så kanske Crowdfunding är för dig! Vi hörs!